Standardna procedura za instalaciju podrške

Instalacija podrški direktno iz Infosys programa

Svaku podršku možete automatski instalirati direktno iz Infosys programa, preko menija „Servis / Podrske / Info podrška preko interneta“

Ručna instalacija podrški

Ako imate potrebu da podršku instalirate u Infosys program koji nema konekciju ka internetu, tada je možete preuzeti sa računara na kom postoji internet konekcija, a potom da je instalirati na drugi računar na sledeći način:

- Na vašem prenosivom USB disku (disk, stik…) kreirajte folder sa nazivom u kojem nema razmaknica (proredi), a da ne bi brinuli o instaliranim jezicima na različitim računarima, poželjno je da naziv bude napisan latiničnim pismom i bez naših slova.

- Datoteke podrške preuzimate klikom mišem na naziv datoteke. Kao odredišnu lokaciju za snimanje, odaberite kreirani folder ili napravite novi po gore navedenim preporukama.

- Datoteka podrške je samoraspakivajuća arhiva pa je treba respakovati duplim klikom miša.

- Na računaru na kojem želite pustiti podršku, pronađite i odaberite meni „Servis.Podrske.Info podrska“. Na dialogu koji se pojavi odaberite folder u kojem su raspakovane datoteke podrške i pritisnite taster OK.

- Napomena: Ako prenosite više podrški, svaku snimite u zaseban folder